Købs­betingelser

Priserne for billetterne og aktuelle gebyrer angives i billetsystemet. Herning Rocker forpligter sig til at levere billetter til køber, når billetter er bestilt og betalt. Levering af billetter fra Herning Rocker til køberen sker efter forudbetaling på det sted og til det tidspunkt, som er angivet i bestillingsløsningen i billetsystemet. Børnebilletter gælder for børn der er 10-11-12-13 år på dato på  koncertdagen. Børn mellem 0-9 år gratis adgang i følge med voksen.
Billetter der er købt og betalt refunderes ikke. Eneste undtagelse er ved aflyste arrangementer. Det er derfor vigtigt at du omhyggeligt kontrollerer at du har valgt billet til rigtig dato, tidspunkt og sted, inden du afslutter købet. Købers og sælgers rettigheder og forpligtelser vedrørende denne aftale er undergivet dansk ret. Købelovens mangelsregler kan finde anvendelse.
Moms er IKKE en del af  billetpriserne, da arrangementet afvikles med momsfritagelse, og derfor ikke er momspligtigt.
Vi frasiger os alt ansvar, hvis nogen videresælger deres købte billetter.

Kontaktinformation

Herning Rocker
v/Boldklubben Herning Fremad
Ringkøbingvej 66
7400 Herning

Email: herningrocker@mail.dk

CVR-nr.: 18 35 79 17

Betalingsmetoder & gebyrer

Du har mulighed for at betale med følgende betalingsmetoder:
VisaDankort, Visa Electron, MasterCard og Mobile Pay.. Billetgebyret er kr. 30 pr. billet.

Handicapbilletter med ledsager (max 1) kan kun købes via herningrocker@mail.dk. Hjælper kommer med for halv pris. Der skal vises ledsagerkort.

Mistet billet

Har du mistet din print-selv billet, kan du i de fleste tilfælde få den tilsendt igen, ved at kontakte herningrocker@mail.dk.
Dette koster et ekstra gebyr, på min. kr. 75,-.

Gyldighed

Det er vigtigt, at du behandler din billetkvittering eller billet som et værdipapir, og sikrer dig mod at den kopieres eller udskrives flere gange. Er der printet flere kopier af billetten, er det kun den billet, der bliver scannet først, der er gyldig, øvrige kopier er ugyldige.
Vi anbefaler derfor kraftigt, at du kun køber billet via hjemmeside www.herningrocker.dk, da du ellers risikerer at købe en kopi.

Aflysning

I tilfælde af aflysning af et arrangement, der afholdes på en specifik dato, og hvor du har købt billet til denne specifikke dato, refunderes beløbet du har betalt for selve billetten, men ikke eventuelle gebyrer.

Fortrydelse

Ret til fortrydelse under Lov om forbrugeraftaler (forbrugeraftaleloven) gælder ikke ved salg af billetter, jf. forbrugeraftaleloven §18, stk.2 (12). Det er derfor vigtigt, at du sikrer dig, at du har valgt de rigtige billetter, før du bekræfter billetreservationen. Vi kan desværre ikke refundere billetter, der allerede er købt eller bytte disse med andre billetter.

Klage

Ønsker du at klage, kan du sende en mail til os: herningrocker@mail.dk
Du kan også henvende dig til Center for Klageløsning eller et andet klagenævn. Klager kan sendes online via Center for Klageløsnings hjemmeside

Behandling af personoplysninger

Herning Rocker er dataansvarlig for personoplysninger, der samles ind via billetsystemet. Vi indhenter kun oplysninger, som er nødvendige til drift af billetsystemet, til identifikation og validering. Oplysningerne bliver kun benyttet til at sikre at den enkelte kunde har adgang til de(n) korrekte billet(ter), til at gennemføre bestilling og til at afdække eventuelle forsøg på misbrug og svindel med billetter. Når du køber billet, beder vi dig angive navn, adresse, e-mailadresse og telefonnummer. Betaling og betalingsinformation håndteres af betalingsgateway. Telefonnummer og e-mailadresse bruges i forbindelse med levering af billetter, ved tvivlsspørgsmål, aflysninger eller lignende. Vi vil kun benytte dine personoplysninger (dit navn og e-mailadresse) til at præsentere dig for andre af vores produkter eller tjenester, dersom du har givet os særskilt samtykke til dette. Hvis du ikke ønsker at modtage information om vores andre produkter/tjenester, kan du til enhver tid gøre indsigelse mod at dine personoplysninger benyttes til sådant formål ved at kontakte os skriftligt.

Formidling af oplysninger til tredjeperson

Personoplysninger kan udleveres til myndigheder, der har ret til at modtage sådanne oplysninger. Dataansvarlig kan også overføre personoplysninger til selskaber, der behandler personoplysninger på vegne af dataansvarlig i eller udenfor EU i henhold til persondataloven.

Ret til indsigt

Du har ret til indsigt i den dataansvarliges behandling af dine personoplysninger og ret til at få urigtige oplysninger rettet. Begæring om indsigt skal rettes skriftlig til Herning Rocker.