Mad & drikke

Der er på festivalpladsen adskillige boder, hvor man kan købe forskellige typer mad og drikkevarer.

Det er kun personer over 18 år, som kan købe alkohol. Husk dit billed-ID.

Det er ikke tilladt for voksne over 18 år at købe eller udlevere alkohol til unge under 18 år.

INGEN MEDBRAGT MAD & DRIKKEVARER

Herning Rocker har en fast politik, der fastslår at ingen form for mad- og drikkevarer må medbringes på pladsen.

Der kan kun fraviges fra denne regel, hvis vedkommende af helbredsmæssige årsager, ikke må indtage maden som sælges på pladsen. Der skal i disse tilfælde foreligge dokumentation herpå, i form af lægeerklæring, som skal forevises vagterne ved indgangen.

Der kan forlods udstedes allergi- eller madtilladelse. Henvendelse på herningrocker@mail.dk